Gå inn i staden | Magnimix |

AmerikamjølkeAMERIKAMJØLKE

Ei mjølke er en liten trut.
For blomsten er en liten sprut.
Og mjølke kalt amerika
på sidemål er utfrika!

SLENDER WILLOW HERB

The slender willow herb is cute.
It is direct, so absolute.
The flower comes if by a sprout.
But it is not exactly stout.