Gå inn i staden | Magnimix |

🤍 ZEBULONMÅL

"Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud."
Matteus' evangelium 5:8


Grunnstein: [ The tree ].
... | Matthias | .

Veien inni byen er redegjort for på Magnimix. Vennligst gå inn i staden via en av delene i muren. Ellers vil ikke Trixnix være imøtekommende.