Gå inn i staden | Magnimix |

Info

6.trixnix.com

Mitt navn er Anders Woje Ellingsen. Jeg kaller meg Vaksinius, hva som er Vaccinius på Engelsk. Jeg er selverklært prest for Jesus Kristus, og jeg har skapt dette på internett. Denne siden er en av tolv samlinger av dikt som sammen er som en ramme å regne i oppdragelse til kristen å være, og som også kan oppfattes å være et hold i møte med den som vil stille spørsmål, eller angripe. Diktene er altså holdepunkter. De tolv diktsamlinger er som porter i muren til den stad som Trixnix er.

Priset være Herren Jesus Kristus, vår Gud! Alt hva jeg har skapt har jeg laget i tro på Kristus.

Vær velkommen!